ארבעת הדורות : בישראל (1938- 2005)

הדור השישי (-1935)

לעמליה (מלכה), אחותו של שמואל הכט (1903-1992) בת הדור החמישי למשפחת הכט, ולמשה (מוזס) בלום (1895-1951), היו שני בנים:

1. מנחם (1924- 2004)

2. אליהו (1928– 2002).

למנחם ולמרגלית בלום לבית שטיינר, ארבע ילדים:

1.1. דוב (19.5.1953) הנשוי ליוכבד לבית לישה ולהם ארבעה ילדים:

גילי (8.9.1979), מיכל (26.1.1982),רחל (7.10.1986) ואריאל משה ( 25.5.1989 ).

1.2 שמעון (31.5.54), נשוי לדלית לבית ספקטור ולהם ששה ילדים:

משה (1.3.1983), אלעד (1.3.1986), אסף (22.2.1987), יאיר (26.12.1989), אפרת (18.11.1992), וחמוטל (11.19.1993).

1.3 אליהו (29.5.1962), הנשוי ליעל (ינואר 1966 ) ולהם ששה ילדים:

יפעת חיה (7.10.1986), תמר (24.8.1989), אביטל (2.3.1992), דביר אריה (2.12.1993), עמיחי שלמה (5.2.1997), ורינת מלכה (19.1.2003)

1.4 ישראל (13.1.1970) הנשוי לשלומית לבית נוישטטר (28.9.1975) ולהם שלושה ילדים: אורי (12.4.2002), שמעון (3.12.2003) ומנחם 26.1.2005).

2. אליהו (1928 – 2002) בן הדור החמישי, וחנה בלום לבית גולדמן (1930), שתי בנות, בנות הדור השביעי:

2.1 מירה (8.9.1953 ) ולה בן אורי (19.3.1997),.

2.2. טלי (8.9.1956) הנשואה ליורם גנאל (10.5.1956) ולהם שלושה ילדים:

2.21 חן (4.1.1979 ).

2.22 הדס (30.8.1983).

2.23 זיו (21.10.1991).

This post is also available in: אנגלית גרמנית